ریسلر دایرکت ادمین

 • فضا
 • پهنای باند
 • امکانات
 • تموم اسکریپت ها
 • کنترل پنل
 • قیمت به تومان

 • پلن 1
 • 100 مگابایت
 • نامحدود
 • نامحدود
 • دایرکت ادمین
 • 2.000 / ماهانه
 • سفارش

 • پلن 2
 • 200 مگابایت
 • نامحدود
 • نامحدود
 • دایرکت ادمین
 • 2.500 / ماهانه
 • سفارش

 • پلن 3
 • 500 مگابایت
 • نامحدود
 • نامحدود
 • دایرکت ادمین
 • 3.000 / ماهانه
 • سفارش

 • پلن 4
 • 1 گیگابایت
 • نامحدود
 • نامحدود
 • دایرکت ادمین
 • 3.500 / ماهانه
 • سفارش

 • پلن 5
 • 2 گیگابایت
 • نامحدود
 • نامحدود
 • دایرکت ادمین
 • 4.000 / ماهانه
 • سفارش

 • پلن 6
 • 3 گیگابایت
 • نامحدود
 • نامحدود
 • دایرکت ادمین
 • 4.500 / ماهانه
 • سفارش

 • پلن 7
 • 4 گیگابایت
 • نامحدود
 • نامحدود
 • دایرکت ادمین
 • 5.000 / ماهانه
 • سفارش

 • پلن 8
 • 5 گیگابایت
 • نامحدود
 • نامحدود
 • دایرکت ادمین
 • 5.500 / ماهانه
 • سفارش

نصب خودکار انواع اسکریپت دلخواه شما , تنها با یک کلیک